آدرس

مازندران، قائمشهر، میدان امام خمینی

تماس با ما

شماره تماس:

۰۹۱۱۹۲۳۶۵۱۵

پشتیبانی تلگرام:

t.me/Golkhaneh_mazandaran

پشتیبانی واتساپ:

۰۹۱۱۹۲۳۶۵۱۵

اینستاگرام:

golkhanehmazandaran@